BAŞVURU TARİHLERİ:  6 OCAK 2020-10 OCAK 2020 

KURUMLAR ARASI ve KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR: Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait alttan dersinin bulunmaması, Genel Not Ortalamasının 2,0 ve üstünde olması, disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.(İkinci öğretimden birinci öğretime geçmek isteyen öğrencilerin ise kendi bölümlerinde %10'a girmiş olmaları ve bunu belgelemeleri gerekmektedir.)

GEREKLİ BELGELER:

1.Not Durum Belgesi (Transkript)*

2.Öğrenci Belgesi(E-devletten alınan öğrenci belgesi geçerlidir)

3. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge*

4.Ders İçerikleri*

5.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6.1 Adet Fotoğraf

7. Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi

8. Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge

NOT: POSTA,KARGO MAİL VB. YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. İLGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZİN ŞAHSEN BAŞVURU YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

NOT:  (*) İLGİLİ BELGELERİN KAYITLI OLDUĞUNUZ ÜNİVERSİTE TARAFINDAN ONAYLI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 

Etiket: 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları