Final sınavına mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciler, mazeretini bildiren dilekçelerini yazarak Altınova Meslek Yüksekokulu mail adresine altinovamyo@yalova.edu.tr gönderecekler.Yönetim Kurulu toplantısında mazeret dilekçeleri görüşülen öğrenciler sınava girme hakkı kazanırlarsa kendilerine bildirilecek ve Mazeret Sınavı ancak uygun görülen öğrencilere yapılacaktır. Bu konuda yazacağınız dilekçeler "Altınova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne " diye başlayacak, adınızı, öğrenci numaranızı, hangi programın hangi dersinin sınavına neden giremediğinizi belirten şekilde yazılacaktır.

Etiket: Final Sınavlarını Mazeretleri Dolayısıyla Kaçıran Öğrencilere Duyurudur