İLAN BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ.

Girişimcilik kişinin fikirlerini eyleme geçirmesi, kendi işini kurması ve bunun sonucunda ekonomik değer yaratması olarak tanımlanabilir. Girişimci bireylerin sayısınun artırılması, ülkelerin üzerinde yoğunlaştığı öncelikli bir konu haline gelmiştir. Bireylerin kendi işlerini kurmalan yeni işgücü talebi oluşturmakta bu durum da ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Genç girişimciler, kendi işlerini kurma yolunda ilerlerken inovasyon, eğitim, mentörlük ve maddi kaynak ihtiyacı ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu amaçla girişimcileri desteklemek, ülke ekonomisine ve işgücü piyasasına katkı sağlamak amacı ile ABD Ankara Büyiikelçiliği desteği, Sakarya Esnaf ve Sanatkaılar Odalan Birliğinin proje sahipliğinde Purdue Üniversitesi ile işbirliği ile "Developing Young Innovative Entrepreneurial Leaders in STE(A)M Fields in Ea§tern Marmara Region"( Doğu Marmara Bölgesinde STE(A)M Alanında Innovasyona Dayalı Genç Girişimci Liderler Geliştirme) projesi başlatılmıştır.

Programın birinci aşama eğitimleri 16 saatte tamamlanacak olup;

. l. GRUP GiRİŞİMCiLİK EĞİTİMLERİ:27-28 Şubat 2021

. 2. GRUP GİRiŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ : 06-07 Mart2021 tarihlerinde yapılacaktır.

ProgramIn ikinci aşama eğitimleri 16 saatte tamamlanacak olup;

. Sakarya: Eğitim 17 Mayıs 13 Haziran 202l periyodunda 2 giin olarak yapılacak olup kesin tarih daha sonra ilan edilecektir.

Eğitimler Zoom Programı üzerinden gerçekleştirilecek olup, bağlantı linki katılımcılarla eğitimden önce paylaşılacaktır. Eğitimler Zoom programı iizerinden gerçekleşceği için programa başvuru kısmında dilenen il seçilebilir.

İkinci aşama eğitimleri sonunda jüri tarafından seçilen en iyi projeye 1000 dolar para ödülü verilecektir.

Tüm katılımcılara program sonunda Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, Purdue Üniversitesi, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odalan Birliği, Bolu Esnaf ve sanatkarlar odalan Birliği, Diizce Esnaf ve sanatkaılar odalan Birliği, sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odalan Birliği ve Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odalan Birliği tarafından onaylı katılım sertifi kası verilecektir. 

Etiket: Girişimcilik Eğitimi Duyurusu