MİSYON

Türkiye'de ve özellikle bölgemizde ki endüstri kuruluşlarının gereksinim duyduğu Makine, Metal ve İmalat Sektöründe yetişmiş nitelikli teknik eleman açığını karşılamak. Uluslararası Meslek Standartlarına uygun uygulamalı mesleki yetkinliklere sahip, sektörün gerektirdiği teknoloji ile uyumlu, iletişim becerisi yüksek, problem çözme yeteneği ve ekip çalışması ruhuna sahip; Milli, insani değerleri ve iş ahlakını gözeten bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Değişen dünyamızda Üniversite, Sanayi ve Yerel yönetim işbirliği çerçevesinde ilimiz ve bölgemizde ki imalat sektörü başta olmak üzere; İş dünyasının talep ettiği yeterliliklere sahip nitelikli bireyler yetiştirmek. Öğrencilerine sanayi ortamlarında sürekli gelişen ve değişen koşullara uyum sağlayacak uygulamalı mesleki beceri altyapısını kazandıran ve iş gücüne katılan mezunlarının en yüksek oranda istihdam edilmesini sağlayabilen,  evrensel değerlere saygılı, uluslararası toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, teknoloji ile uyumlu ve sürekli gelişmeyi hedefleyen, bir mesleki eğitim birimi olmaktır.

 

 

  

Etiket: Altınova MYO Misyon Vizyon