Dünya ile entegre olabilecek çağdaş donanımlara sahip bireyler yetiştirmeyi hedef edinen Yalova Üniversitesi 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur.1995 yılında il olan Yalova’ya ait bir üniversiteye duyulan ihtiyaç nedeniyle 22 Ocak 1996 tarihinde Yalova Yüksek Öğretim Vakfı kurulmuştur.19 Şubat 2007 tarihinde ise Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurulmuştur. Yapılan üniversite kurma faaliyetleri sonucu yeni bir il olan Yalova’da genç ve dinamik bir üniversite olan Yalova Üniversitesi 2008 yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu üniversite, sanayi ve yerel yönetim işbirliği çerçevesinde ilimiz ve bölgemizdeki imalat sektörü başta olmak üzere; İş dünyasının talep ettiği yeterliliklere sahip nitelikli bireyler yetiştirmek vizyonu ile; Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Senato Eğitim Komisyonu’nun 2019/16 Toplantı No’lu  ve 08/03/2019 tarihli kararı ile bölümler bazında öğrenci alınması kararlaştırılmıştır.

Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Yalova Üniversitesi’nin eğitim politikasını ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikçi bölümler açmak oluşturmaktadır. Yalova Üniversitesi hızla büyüyen yeni bir üniversitedir. Yalova Üniversitesi yeni kurulan üniversiteler arasında çalışmaları, başarıları ve farklılıkları ile öne çıkarak kısa sürede köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir. Üniversitemiz güçlü akademik ve deneyimli idari kadrosu, ulusal ve uluslararası güçlü ilişkileri ve coğrafi avantajı ile yakın gelecekte konusunda öncü, sosyal ve teknik bölümlere sahip olmayı hedeflemektedir.

 

    

Etiket: Tarihçe